people tree

Psychelab na FB

Jarosław Kozłowski

Absolwent Doktoranckich Studiów Dziennych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Katedra Zarządzania Kadrami), mgr psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie).

Ekonomista (magisterium – A.E. we Wrocławiu, Zarządzanie i Marketing), posiada certyfikat Trenera NLP zrzeszonego w NLP Society nr 530.Psycholog uprawniony do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu nr 59/05, upoważniony do badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (nr 4/47/2010). Ukończył studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu (UKSW i ITS w Warszawie), jest absolwentem Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Student 3 roku filologii angielskiej (WSB Wrocław). 

więcej o założycielu na: Znalezione obrazy dla zapytania linkedin 

                                           

Anna Szczepanik

Anna Szczepanik - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalność psychologia kliniczna.

Od 2011 roku posiada uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Dodatkowo ukończyła Studium Psychologii Sądowej oraz Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, jak również zdobyła kwalifikacje pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych.

W Laboratorium Psychelab pracuje jako psycholog uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu oraz prowadzi poradnictwo psychologiczne i psychoterapię indywidualną. Dodatkowo, pracuje Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Psycheland oraz z osobami doświadczającymi przemocy domowej w Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu. Jej zainteresowania skupiają się wokół opiniowania sądowo – psychologicznego, diagnostyki zaburzeń psychicznych oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń z kręgu PTSD. W wolnym czasie uwielbia aktywnie podróżować.

 

Anna Napieralska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, trener biznesu. 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. 

Od 2016 roku posiada uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, nr 184/2016 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej, diagnozie psychologicznej oraz w szkoleniach z zakresu kompetencji psychologicznych, społecznych i biznesowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Kamila Szarek-Skolmowska

Psycholog o profilu klinicznym, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

W 2012 roku uzyskała uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu pod numerem rejestrowym 229 Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Psychologię łączy z ochroną życia i zdrowia, w związku z czym w 2017roku ukończyła studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, otrzymując dyplom Starszego Inspektora BHP, a także Audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001. W tym zakresie na stałe współpracuje z firmą Inspecto. 

W latach 2012-2017 pracowała w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu współpracując z rodzinami zastępczymi i Rodzinnymi Domami Dziecka jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W wolnych chwilach współpracuje przy projektach poradnictwa psychologicznego osób wykluczonych społecznie. Interesuje się kryminalistyką i kryminologią. 

 

Elżbieta Preyer

Elżbieta Preyer – psycholog, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalność psychologia dzieci i młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim, posiada uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Dodatkowo ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej oraz Studium Mediacji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, jak również szereg szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej osobom w kryzysie. Zdobyła kwalifikacje doradcy personalnego w Centrum Edukacji i Biznesu we Wrocławiu. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce.

W Laboratorium Psychelab pracuje jako psycholog uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu oraz pracuje w placówkach medycznych na terenie Wrocławia jako konsultant w obszarze psychologii zdrowia i medycyny pracy.

Jej zainteresowania w obszarze psychologii skupiają się wokół poradnictwa psychologicznego, diagnostyki psychologicznej oraz działalności psychoprofilaktycznej w wojsku (praca w jednostkach wojskowych na terenie Polski: woj. Zachodniopomorskie i Dolnośląskie – badania kierowców, kandydatów do funkcji i specjalności wojskowych, prowadzenie badań selekcyjno- kwalifikacyjnych w wojsku).

W wolnym czasie aktywnie uprawia sport- jeździ na łyżwach i tańczy zumbę.

 

Marta Bąbol

Magister psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie Opolskim, uzyskując tym samym uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu nr 84/13. Zainteresowania obejmują m.in. pomoc psychologiczną osobom w trudnych sytuacjach życiowych, diagnostykę zaburzeń psychicznych, orzecznictwo psychologiczne.

Współprowadziła zajęcia psychoterapeutyczne z terapeutą zajęciowym, indywidualne rozmowy terapeutyczne oraz badania psychologiczne w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na Oddziale Zamkniętym Męskm. Poza pracą współprowadzi zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu Aktywnych Społecznie. Aktywnie pomaga również organizacjom prozwierzęcym.

Znalezione obrazy dla zapytania linkedin