people tree

Psychelab na FB

Noktoscop NC – 03 to oryginalne i pozbawione zapożyczeń urządzenie do badaniach sprawności wzroku w przestrzeni z ograniczonym dostępem światła. Jako nowe rozwiązanie metodologiczne i konstrukcyjne, poza tradycyjnie stosowanymi optotypami, został wyposażony we własny, oryginalny optotyp, oparty na samogłoskach języka polskiego.

Opisane urządzenie umieszcza się w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu lub w produkowanej przez firmę ciemni kabinowej o wymiarach: 120 cm x 80 cm x 190 cm, która jest dodatkowo wyposażona w wentylację elektryczną oraz system audio/video, służący do podglądu oraz komunikacji z badanymi osobami.

W diagnostyce psychologicznej oraz okulistyce, badając funkcje widzenia w mroku stosuje się głównie dwa z tradycyjnych optotypów. Pierwszy z nich, określony od nazwiska twórcy pierścieniem Landolta, zatwierdzony w roku 1909 na Międzynarodowym Kongresie Oftalmologicznym służy do określenia progu wrażliwości wzrokowej. Bywa też wykorzystywany do badania ostrości widzenia. Drugi z nich – optotyp.

Kolta, to ciąg czterech figur i znaków graficznych /trójkąt, kwadrat, koło oraz krzyż/. Jest wykorzystywany w badania sprawności receptora wzrokowego po naświetleniu światłem białym. Optotyp oparty na samogłoskach to projekt firmy GPE Psychotronics. Samo urządzenie składa się z dwóch podstawowych elementów – panelu sterującego oraz części ekspozycyjnej. Przy pomocy panelu odbywa się ustawianie parametrów ekspozycyjnych bodźców:

  • wielkości eksponowanych figur lub znaków graficznych,
  • natężenia światła,
  • długości ekspozycji;

a także programowanie procesu badawczego:

  • rodzaju optotypu,
  • kolejności ekspozycji,
  • ilości pomiarów

Dzięki wbudowanej pamięci oraz zastosowaniu monitora graficznego istnieje możliwość kontroli przebiegu badania oraz uzyskanych wyników, zarówno w formie liczbowej: wyniki średnie oraz cząstkowe, a także w formie graficznej: tabele i wykresy. Część ekspozycyjna to monitor do naświetlania oczu tzw. światłem białym oraz monitor do ekspozycji optotypów. W części ekspozycyjnej znajduje się również klucz reakcyjny dla osoby badanej. W przypadku badania progu widzenia, dotychczasowa metoda zakładała stopniowe rozświetlenie obszaru /pomieszczenia/, w którym znajduje się postrzegany element optotypu. W opisywanym urządzeniu to tło /ekran/, na którym znajduje się element optotypu ulega rozświetleniu. Dzięki tej metodzie uzyskujemy powtarzalność warunków eksperymentu /badania/ co pozwala na unifikację norm. Podczas naświetlania oczu prosimy osobę badaną o czytanie naklejonych na ekran liter. Z oczywistych powodów stosowana procedura nie pozwala na pełną kontrolę nasycenia oka światłem.

W Noktoscopie badany czyta znaki wyświetlane w sposób losowy na ekranie naświetlającym, zaś badający na panelu sterującym kontroluje te same znaki z półsekundowym opóźnieniem. Również ekspozycja optotypu jest generowana elektronicznie na monitorze LCD. Taka procedura w znaczący sposób wpływa na obiektywizację
prowadzonego badania. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w paskowy test różnicowania barw.

Produkt firmy Psychotronics

Celem zamówienia aparatury psychologicznej wypełnij formularz