people tree

Psychelab na FB

pierscienjest stacjonarnym urządzeniem diagnostycznym, umożliwiającym określenie progu wrażliwości wzrokowej.

Do stosowania w diagnostyce okulistycznej oraz psychologicznej – opisany w metodologii psychologicznych badań kierowców.

To popularne narzędzie wśród psychologów pracy umożliwiające badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Nowa wersja Aparatu Piórkowskiego umożliwia określenie precyzji ruchów osoby badanej.

Aparat ten ma szerokie zastosowanie w zakresie diagnostyki psychologii pracy oraz w zakładach pracy chronionej przy określaniu sprawności manualnej.

stereometrStereometr jest urządzeniem do diagnostyki wzroku, który umożliwia analizę różnicowania przestrzennego (stereoskopii i ostrości widzenia).

Aparat krzyżowy szeroko stosowany jest w diagnostyce kierowców, operatorów oraz innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

noktometrjest stacjonarnym aparatem diagnostycznym, umożliwiającym określenie czasu adaptacji receptora wzrokowego po jego naświetleniu. Znajduje zastosowanie głównie w diagnostyce psychologicznej kierowców.

Jest urządzeniem przeznaczonym do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzięki aparatowi możliwe jest badanie:

wirometrjest stacjonarnym urządzeniem do pomiaru postrzegania różnic w prędkości wirujących tarcz.

Jest aparatem umożliwiającym pomiar wrażliwości kinestetycznej, służy do pomiaru precyzji ruchu kończyn dolnych.

tabliceSłuży do badania koncentracji i podzielności uwagi. Tablica szeroko stosowana jest wśród psychologicznych badań kierowców, jak i innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psycho-fizycznej.

Jest urządzeniem stacjonarnym do diagnostyki zaburzeń zmysłu równowagi. Równoważnia jest szeroko stosowana podczas psychologicznych badań osób pracujących na wysokościach.

kabinaZastosowanie kabiny umożliwia przeprowadzenie badań określających próg wrażliwości wzrokowej oraz czas adaptacji receptora wzrokowego po naświetleniu.

Noktoscop NC – 03 to oryginalne i pozbawione zapożyczeń urządzenie do badaniach sprawności wzroku w przestrzeni z ograniczonym dostępem światła. Jako nowe rozwiązanie metodologiczne i konstrukcyjne, poza tradycyjnie stosowanymi optotypami, został wyposażony we własny, oryginalny optotyp, oparty na samogłoskach języka polskiego.

mprUmożliwia badanie czasów reakcji w/g określonych parametrów: reakcje poprawne, spóźnione, pominięte.

Miernik parametrów reakcji, dzięki dwóm typom bodźców dźwiękowym i świetlnym możliwa jest również weryfikacja czasów reakcji na specyficzne bodźce.