people tree

Psychelab na FB

Usługi psychologiczne

Ceny dotyczą badań indywidualnych, w przypadku stałych umów na badania przewidujemy zniżki oraz atrakcyjne formy współpracy

Cena

Psychologiczne badania kierowców

150 PLN

Dz.U. 2014 poz. 937
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Badania na podstawie skierowania z policji

150 (z VAT *)

Dz.U. 2014 poz. 937
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Psychologiczne badania egzaminatorów i instruktorów

150 PLN

Dz.U. 2014 poz. 937
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Psychologiczne badania operatorów

60 PLN

Psychologiczne badania osób pracujących na wysokości

60 PLN

Psychologiczne badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń

150 (z VAT *)

Badanie psychologiczne osób posiadających już zezwolenie na broń

150 (z VAT *)

Badania Psychologiczne dla osób ubiegających się o licencje detektywistyczną

150 PLN

Badania Psychologiczne - nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

150 PLN

Badanie Psychologiczne - Kierowanie działalnością gospodarczą lub zatrudnienie przy wyrobie ładunków wybuchowych

150 PLN

Badanie psychologiczne Sędziego/Kuratora

150 PLN

Badania Inspektora Ruchu Drogowego

150 PLN

Badania Psychologiczne Straży Miejskiej już zatrudnionych

100 PLN

Badanie Psychologiczne osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika

100 PLN

Badania psychologiczne osób pracujących przy zabezpieczeniu technicznym I i II stopnia

60 PLN

Badania psychologiczne górników

60 PLN

Badania górników pracujących przy materiach wybuchowych

100 PLN

Badania Pracowników Ochrony badania wstępne

100 PLN

Badania Pracowników Ochrony posiadających już licencję pracownika ochrony

100 PLN

Rekrutacja i selekcja

do ustalenia

Psychologiczne Badania Powypadkowe do celów odszkodowawczych.

do ustalenia

* usługi nie zwolnione przedmiotowo z podatku VAT

Cennik wykonywanych usług psychologicznych dotyczy lokalizacji: Wrocław Brzeg Jawor Wałbrzych

Cennik usług psychologicznych- Formularz kontaktowy