Psychologiczne badania kierowców przeprowadzamy dla:

 • kandydatów na kierowców
 • kierowców prowadzących samochody służbowe
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów
 • kierowców po zatrzymaniu prawo jazdy przez Policję (punkty karne, po spożyciu alkoholu, po wypadku)
 • badania kierowców odwoławcze (wniosek składa za pośrednictwem pracowni sam zainteresowany)

Laboratorium wykonuje badania psychologiczne, które umożliwiają rzetelnie i obiektywnie dokonać oceny predyspozycji kierowców oraz osób posługujących się samochodem służbowym w zakresie:

 • intelektu
 • temperamentu/osobowości
 • czasu reakcji
 • widzenia głębi
 • umiejętności oceny prędkości
 • widzenie w mroku
 • wrażliwość na olśnienie

Korzystamy z licencjonowanych testów psychologicznych rekomendowanych przez
Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 Miejsca wykonywania Badań Kierowców: Wrocław Brzeg Jawor Wałbrzych

Podstawy prawne:

 • USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tekst jednolity z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.04.204.2088 tekst jednolity z późn. zm.).

Badania Kierowców – Formularz kontaktowy