people tree

Psychelab na FB

Jest urządzeniem stacjonarnym do diagnostyki zaburzeń zmysłu równowagi. Równoważnia jest szeroko stosowana podczas psychologicznych badań osób pracujących na wysokościach.

Celem zamówienia aparatury psychologicznej wypełnij formularz