people tree

Psychelab na FB

Jest urządzeniem przeznaczonym do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzięki aparatowi możliwe jest badanie:

  • średniego czasu reakcji
  • sprawności koordynacyjnej – analiza wyrażonej w procentach
  • ilość bodźców poprawnych
  • ilość bodźców błędnych

Cechą miernika sprawności sensomotorycznej jest dwu-wymiarowy układ podświetlanych przycisków.

Celem zamówienia aparatury psychologicznej wypełnij formularz