people tree

Psychelab na FB

Aparat krzyżowy szeroko stosowany jest w diagnostyce kierowców, operatorów oraz innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Służy do pomiaru koordynacji wzrokowo-ruchowej i dlatego też szczególnie polecany jest w diagnostyce osób zajmujących się psychologią pracy. Jego dodatkowe właściwości umożliwiają określenie poziomu odporności na zmienne zakłócające w sytuacji zadaniowej.

Znajduje również zastosowanie w diagnostyce klinicznej a w szczególności zaburzeń Centralnego Układu Nerwowego.

Aparat krzyżowy umożliwia konstruowanie dowolnych programów dla specyficznych grup badanych.

Urządzenie to jest zmodyfikowaną wersją aparatu popularnego w latach 70-tych, jednak zastosowanie elektroniki oraz panelu sterującego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym wraz z licznymi funkcjami pozwala na szerokie zastosowanie w diagnostyce nie tylko psychologicznej ale i medycznej.

Zaawansowane opcje aparatu krzyżowego umożliwiają również badania w obszarze zaburzeń lateralizacji. Aparat Krzyżowy ze względu na swoje niewielkie rozmiary ma szerokie zastosowanie w badania wyjazdowych (operatorzy maszyn przemysłowych).

Celem zamówienia aparatury psychologicznej wypełnij formularz